693 914 286 Poniedziałek - Piątek 8:00 - 18:00

RODO

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Energia Motyla z główną siedzibą w Mikołowie, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000762990, REGON 382176183, NIP 6351850069.

"Dobra firma powinna być zorganizowaną formą przyjaźni."
Herbert N.Casson
Ekonomista

Polityka Prywatności i polityka plików Cookies

Jakie dane zbieramy? W jakim celu je zbieramy?
Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania kierowane przez formularz kontaktowy.
Na naszej stronie www.energiamotyla-coaching.pl jest umieszczony formularz kontaktowy, czat, blog  z newsletterem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie wiadomość.
Przetwarzamy następujący zakres Twoich danych:
• adres e-mail,
• numer telefonu,
• ewentualne inne dane podane przez Ciebie w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego.
Nie jesteś profilowany i targetowany, co oznacza, że Twoje dane nie są automatycznie przetwarzane w celu określenia Twoich potrzeb. Nie zbieramy o Tobie dodatkowych informacji z innych źródeł.
Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym podmiotom. Twoje dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.
Przetwarzamy je jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci komunikacji z użytkownikami. Podstawą prawną tych działań jest zasada, że przetwarzanie danych jest dozwolone, jeżeli jest niezbędne do realizacji lub zawarcia umowy – czyli oferowanego przez nas wsparcia.
Będziemy je przetwarzać do czasu udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość, a po tym czasie możemy je przetwarzać przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Jak długo przechowujemy twoje dane?
Dane przekazane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na wiadomość lub przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty:
• albo zostaną włączone do bazy naszych klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji oferty, po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
• albo zostaną usunięte, jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy.

Komu możemy przekazać Twoje dane?
Korzystamy z usług zewnętrznych niezbędnych do utrzymywania strony, możemy więc przekazywać Twoje dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom, takim jak dostawcy usług IT. Również dostęp do Twoich danych mają pracownicy Stowarzyszenia, którzy będą się z Tobą kontaktować i/lub współpracować.

Jak chronimy Twoje dane?
Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR).
Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych adekwatne do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
W stosunku do wszystkich przekazanych nam danych osobowych, masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia tych danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO.

Cookies
Ta strona korzysta z „cookies” jedynie w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia jej prawidłowego działania. Masz prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, jeżeli nie chcesz, aby ta strona wykorzystywała cookies, które zostawiasz. Wyłączenie cookies może jednak spowodować trudności w prawidłowym wyświetlaniu strony.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Kontakt do nas
Pamiętaj, że jeśli potrzebujesz, możesz skontaktować się bezpośrednio z nami pod adresem e-mail: energia.motyla@gmail.com

Close Menu