693 914 286 Poniedziałek - Piątek 8:00 - 18:00

Wybierz swoją opcję

150 zł

wsparcie psychologiczne

 • Konsultacja lub porada
 • dla dzieci i młodzieży lub osoby dorosłej
 • osoby niepełnoletnie z opiekunem prawnym
 • kontakt osobisty, eye-to-eye
 • w naszym biurze
 • czas trwania 60 minut

0 zł

sesja
zerowa

 • mentoringowa lub coachingowa
 • bezpłatna
 • telefoniczna
 • czas trwania do 30 minut
 • polega na ustaleniu potrzeb,celów i oczekiwań Klienta

200 zł

sesja coachingowa

 • dostosowana do Twoich potrzeb
 • indywidualna
 • kontakt osobisty, eye-to-eye
 • w naszym biurze lub w innym komfortowym miejscu
 • czas trwania do 90 minut

200 zł

sesja mentoringowa

 • dostosowana do potrzeb Twojego stanowiska, firmy
 • indywidualna
 • kontakt osobisty, eye-to-eye
 • w naszym biurze lub w innym komfortowym miejscu
 • czas trwania do 90 minut

1000 zł

Pełny proces mentoringowy lub coachingowy

 • przy wykupieniu pełnego procesu, oszczędzasz 200 zł (pełny koszt 1200 zł)
 • kontakt osobisty
 • w naszym biurze lub w innym komfortowym miejscu
 • gwarantowanych 6 sesji indywidualnych
 • czas trwania każdej sesji do 90 minut

Faq:

Ktoś może pokazać Ci, jak wejść na konkretny szczyt-nie oznacza to jednak, że zrobi to za Ciebie.  Może wyposażyć Cię w niezbędną wiedzę i umiejętności, które spowodują, że osiągniesz swój cel szybciej, łatwiej
i przyjemniej.  Najważniejsze jest jednak to, że to Ty musisz podjąć to działanie.
Po co się uczyć na własnych błędach, skoro można na cudzych?
Praca z Mentorem może skrócić Twój czas dotarcia do wyznaczonego celu.
Mentoring jest formą pomocy, w której Mentor dzieli się doświadczeniem i wiedzą z osobą mniej obytą w danej dziedzinie. Przełamuje on utarte schematy i przyzwyczajenia, pokazuje jak radzić sobie z trudnościami, uwalnia ukryty potencjał, motywuje.
Proces Mentoringu wymaga od ucznia wysokiego stopnia zaangażowania i dociekliwości. W trakcie tego procesu Mentor jest opiekunem, nauczycielem i przewodnikiem.
Kiedy Mentoring może być przydatny?
Mentoring przydaje się na każdym etapie kariery zawodowej. Począwszy od momentu rozpoczęcia pracy zawodowej, kiedy to klient potrzebuje pomocy aby ktoś przyjrzał się jego umiejętnością, w fazie przygotowań
do awansu, zmiany stanowiska pracy, czy też w sytuacji gdy marzymy o swoim własnym biznesie.
Czym Mentor rożni się od Coacha?
Coach zadaje pytania, na które jego klient musi sobie sam odpowiedzieć. Mentor przynosi gotowe, sprawdzone rozwiązania.

Szkolenie jest cyklem wykładów, prelekcji, dyskusji poświęconych zaznajomieniu osoby z określonym tematem. Mogą być realizowane indywidualnie i grupowo. Nadrzędnym celem jest uzupełnienie czyjejś wiedzy oraz uzupełnienie i doskonalenie umiejętności biznesowych.
Warsztat jest pochodną szkolenia, wzbogaconą o ćwiczenia praktyczne.

Ani narzędzia lub stosowane techniki, ani nawet tematyka nie odróżnia coachingu od terapii, ale postawa klienta lub pacjenta wobec własnej sytuacji i oczekiwania wobec coacha lub terapeuty. M.Bennewicz

 

Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacyjno – diagnostyczny. Pozwala mi zebrać wywiad na temat mojego Klienta i podpisać kontrakt psychologiczny*.

Omawiam wtedy z Tobą twoje potrzeby i oczekiwania. Mówimy też o Twoich mocnych stronach. Proszę Cię wtedy o opisanie Twoich trudności – w sferze intelektualnej, emocjonalnej i społecznej.
Jeśli konsultacja dotyczy dziecka lub młodego człowieka – najpierw zapraszam na spotkanie rodzica – wtedy proszę o dane do wywiadu rozwojowego – od czasu ciąży do momentu obecnego.
Po tym spotkaniu wspólnie podejmujemy decyzję o ewentualnym rozpoczęciu
terapii. Taka konsultacja psychologiczna może przejść w funkcję doradczą, rozwojową i/lub terapeutyczną. Kierunki pracy ustalamy razem.

*Kontrakt jest uznaną przez psychologów formą uzgadniania zasad rządzących relacjami Klient – Psycholog. Ma na celu ochronę interesów tych dwóch osób. Zostaje sporządzony w dwóch egzemplarzach i jest oświadczeniem woli uczestnictwa w ustalonych spotkaniach oraz wiedzy z czym ta decyzja się wiąże. Psycholog potwierdza, że posiada dyplom magistra psychologii, wiedzę i umiejętności niezbędne do świadczenia usług psychologicznych i zobowiązuje się do przestrzegania Kodeksu Etycznego Psychologa.

Interwizja jest innowacyjną na rynku szkoleniowym propozycją skierowaną specjalnie do nauczycieli. Spotkania są realizowane cyklicznie. Celem jest wsparcie nauczycieli poprzez wzajemną wymianę doświadczeń. Ważne jest krzewienie współpracy, dzielenie się metodami i narzędziami oraz poszerzanie wiedzy psychologicznej w pracy z uczniem i rodzicami oraz grupą klasową. Celem takiego procesu jest również rozwijanie umiejętności psychospołecznych uczestników oraz nabywanie perspektywy relacyjnej.

Interwizja to świadome przyglądanie się własnej pracy z uczniem, grupą klasową i rodzicami poprzez rozmowę. Interwizja przebiega w formie wymiany myśli w kilkuosobowej grupie uczestników. Podczas spotkań dzielimy się swoją wiedzą merytoryczną i doświadczeniem. Mówimy o własnych spostrzeżeniach, przemyśleniach i emocjach związanych z omawianymi przypadkami. Korzyści czerpiemy nie tylko dzięki przekazywaniu własnych pytań i trudności, ale także dzięki słuchaniu i analizowaniu skutecznej pracy innych osób. Nie ma tu oceniania osoby (jej zachowań, kompetencji czy narzędzi), ale jest aktywne poszukiwanie skutecznych metod i inspirujących rozwiązań.

Jakie możesz mieć korzyści z udziału w interwizji?

 • pomaga budować obraz profesjonalnych działań;
 • daje możliwość pogłębienia dotychczasowej wiedzy;
 • umożliwia rozwój osobisty oraz poszerzenie samoświadomości;
 • wpływa na poprawę relacji z uczniami i ich rodzicami;
 • ułatwia wyznaczanie i osiąganie celów;
 • wspomaga motywację i zaangażowanie w pracy, przeciwdziała wypaleniu zawodowemu;
 • poprawia osobistą efektywność;
 • zwiększa efektywność i elastyczność w pracy;
 • daje szersze zrozumienie sytuacji, stwarza przestrzeń do autorefleksji i daje wsparcie emocjonalne.
Close Menu