693 914 286 Poniedziałek - Piątek 8:00 - 18:00

Co to jest Coaching?

Dowiesz się, co to jest za forma wsparcia, na czym polega i komu jest dedykowana.

A może Coaching?

POTRZEBUJESZ ZMIANY?
Próbujesz wprowadzić work-life balance?
Poszukujesz nowych dróg w swoim życiu?

Coaching to proces wydobywania Twojego pełnego potencjału i pokonywania przekonań, które ograniczają Cię w drodze do sukcesu i samorealizacji.

Coaching, to wyjście poza twoją strefę komfortu, aby dotrzeć do wyznaczonego przez Ciebie celu!

Proces coachingu, pomoże Ci dostrzec nowe możliwości!
Coaching, to proces zmiany.

Dla kogo?

Dla KAŻDEGO, kto:
• boi się zmian…
• chciałby zmiany…
• chce się rozwijać i wie, że może więcej…

KAŻDY, kto chce się rozwijać, ale nie wie jak i w jakim kierunku…

Jak wygląda sesja?

W trakcie indywidualnej sesji coachingowej – Coach jest osobistym lustrem.

Zadając pytania, zachęcamy Cię do refleksji i rozwoju. Pracujemy, używając dramy, metafory i parafrazy. Stosujemy narzędzia rozwojowe i zadania międzysesyjne. Jeśli chcesz, dajemy Ci feedback.

Wspieramy Cię, pobudzamy Twoją energię i wiarę w siebie!

Definicja Coachingu wg. International Coaching Federation – ICF „Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coache pracują z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności."
ICF
Ogranizasation
Close Menu